Ridterapi

Ridterapi är en terapiform för barn, unga eller vuxna. Ridterapi är en helhetsinriktad rehabilitering som ridterapeuten och hästen genomför tillsammans.

terapia1Beroende på ridterapeutens grundutbildning betonas bl.a. motoriska, pedagogiska och psykologiska målsättningar inom terapin.

Ridterapin kräver känslighet och yrkesskicklighet hos den utbildade terapeuten när det gäller att observera och leda interaktionen mellan människa och häst på ett sådant sätt att terapin hjälper klienten att nå målsättningarna för rehabiliteringen. Ridterapin kopplas ihop med klientens helhetsrehabilitering.

Ridterapi skiljer sig från ridning för funktionshindrade, som är en hobbyverksamhet. 

Ridterapi är individuell och planmässig rehabilitering, som ges vid vårt stall av ridterapeut SRT Tiia Alanco-Enholm.   

Tilläggsuppgifter om möjligheter till rehabilitering fås från Fpa!

Sociala medier