Fåren

På gården föder vi upp får av ren finsk lantras. Vi har omkring 50 tackor på gården. En tacka får i genomsnitt 2–3 lamm om året, så på somrarna har vi allt som allt över 100 får.  

taljat1Fåren är bruna, svarta och vita till färgen. Det finska lantrasfåret har god ull, som förädlas till garn och tovningsull.  Av de får som slaktas får man vackra fällar och gott kött. 

För oss är det speciellt viktigt att djuren är friska och mår bra. Fåren lever i flockar, men får ändå individuell skötsel. Under lamningstiden placeras tackorna i mindre flockar och lamningen sker i individuella kättar. 

På somrarna går fåren på bete i närheten av gården, och i Kristinestad som landskapsvårdare på naturlig betesmark.  Vintern tillbringar de i sitt nya fårhus. Fåren äter ekologiskt foder från våra egna åkrar. 

Du kan köpa fårkött, fällar, tovningsull och ullgarn på gården. Ring för närmare information: 040-7708440/Tiia. 

Sociala medier